Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för din lägenhet, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig mm. Du måste se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din lägenhet efter uthyrningstiden.

  • Styrelsen i Bunkeflo 4 har beslutat att maxtiden för uthyrning i vår förening är 2 år.
  • Styrelsen kräver att du har medlemsavgiften per Autogiro eller E-faktura/Email så att vi i Styrelsen vet att avierna kommer fram och blir betalda.
  • Vi godkänner dock bara för ett år i taget. Därefter måste ny ansökan inkomma från medlemmen och styrelsen prövar /godkänner för ett år till.
  • Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.
  • Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Generella regler om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. 

Enligt bostadsrättslagen har man rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand. För detta krävs att bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt godkännande. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. Om ansökan avslås av styrelsen kan du vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad.

  • Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.
  • Uthyrningen avser alltid en viss tid.
  • På ansökan om uthyrning ska det tydligt framgå anledningen till varför lägenheten ska hyras ut. Ansökan måste vara skriftlig.
  • Den föreslagne andrahandshyresgästen skall vara en skötsam person för att kunna godtas. Om en person är känd för att vara störande kan samtycke vägras

Samtyckes blankett

Senast uppdaterad 2023-04-13 av Adam Johansson Kusnierz.
Besöksräknare

76 668 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet