Sophantering & Källsortering

Det är viktigt att alla hjälps åt att sortera sina sopor, dels för miljöns skull och dels för att det påverkar föreningens kostnader för sophantering.

Miljöhuset ligger på torget utanför våra hus och finns markerat på kartan här under.

Övriga sopor, dvs. hushållsavfall, som inte kan sorteras kastas i kvarterets sopnedkast som är placerat vid infarten till garaget.  Alla stora sopor som emballage från möbler och liknande skall kastas på Sysavs miljöstation vid bron 5 min härifrån. Detta skall respekteras.

Vi måste tyvärr också påpeka att de som inte sköter sig och kastar köksavfall, möbler m.m. i miljöhuset kan komma att belastas med en sophanterings avgift.

Besöksräknare

76 673 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet