BRF Bunkeflo4 | 769613-9216

Nycklar, Lås & Post

Till lägenheten ingår ursprungligen tre lägenhetsnycklar samt två postbox nycklar.

Förteckning över nycklar och utrymmen

Entréport Lägenhetsnyckel
Lägenhetsförråd Lägenhetsnyckel
Sopnedkast (Vid garage infart) Lägenhetsnyckel
Balkongdörr Lägenhetsnyckel

Önskar ni beställa fler nycklar ber vi er kontakta oss för en fullmakt. Extra nycklar bekostas av er själva. Låsaktuellt kan ställa om ditt lås tregånger, sedan måste låset bytas.

Hjälp till att hålla alla yttre dörrar stängda och låsta.

Posthantering

Posten levereras till din postbox i husets entré. Nyckel till postboxen får ni i samband med utkvittering av lägenhetsnycklarna. Även morgontidningen levereras till postboxen.

Är du bortrest så avbeställ tidningen eller be din granne tömma brevlådan.

Besöksräknare

25 627 besökare sedan 2016-09-06

Arkivet
  • Inga inlägg finns