Trivsel - gemenskap

För allas trivsel åvilar det den enskilde bostadsrättsinnehavaren att ta hänsyn till grannar samt besökande genom att tänka på följande:

För allas trivsel

  • Det är trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer.
  • Att se till att det är trivsamt även i garage och förrådsutrymmen hjälps vi också åt med.
  • Har du råkat skräpa ned eller spilla något, är det sunt förnuft att du också röjer upp efter dig.
  • Tänk på att allt som rör fastigheten är något som påverkar dig, då du äger del i denna. Sköt om den och låt os hjälpas åt att hålla ordning.
  • Vi i styrelsen tänker inte agera ordningsmakt, men vi har en skyldighet mot alla boende att se till att saker och ting fungerar i vår fantastiska förening.

Rökning

Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök. Detta gäller i trapphus, hissar och garagen, utan undantag.

Vi vet att det finns en del personer som inte förstår detta vilket betyder att om du har du ett problem i ditt trapphus kontakta styrelsen, då reglerna är klara. Vi kommer att kontakta individer som inte helt förstår detta och hjälpa dom se vitsen med det hela.

Tänk på!

Om du röker inne i din lägenhet skall du vara medveten om att du kan bli skyldig att betala en eventuell röksanering vid flytt. Detta är inte något de nya ägarna bestämmer utan enbart styrelsen.

Håll entréerna och trapphus fria!

Ur brand- och stöldsynpunkt skall dörrar till källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller s.k. branddörrar. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum skall vara låsta även om de inte används.

Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, barnvagnar eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig och de andra hyresgästerna utan försvårar även för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.

Fester – Ljudnivå – ordning

Undvik hög musik speciellt kväll/natt. Informera grannarna på en lapp i trappen om du planerar att hålla fest. Efter festen kan dina gäster kanske ha lämnat spår i trapp uppgången/hissen, vilket du som fest arrangör ansvarar för att städa upp. Eventuell extra städning grundat festliga lag bekostas av festarrangören.

Skador på fastigheten, så som skadegörelse, som uppkommit i samband med fest belastar festarrangören med kostnader för reparationer.

Besöksräknare

74 336 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet