Valberedningen skapar styrelsen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och behålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?

Valberedningen ska föreslå ledamöter till;

 1. Styrelsen
 2. Suppleanter till styrelsen
 3. Revisorer
 4. Suppleanter till revisorerna
 5. Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
 6. Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
 7. Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningen.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;

 1. De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
 2. De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster)

Detta är dock inte något hinder för att även komma med förslag på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Sammanfattningsvis:

Valberedningen har i grunden tre arbetsuppgifter;

 1. Samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.
 2. Fungera som en kontrollfunktion för att arbetet i styrelsen (etc) fungerar.
 3. Löpande och på årsstämman informera medlemmarna om valberedningens arbete och resultat.

Valberedningen är en samordnande enhet och en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Ju bättre valberedningen sköter sina uppgifter desto bättre förutsättningar har föreningen i stort. Så se till att välja rätt personer till valberedningen. De måste precis som styrelsen, vara engagerade och intresserade av sin förening, Brf Bunkeflo 4!

Besöksräknare

76 671 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet