El, värme, vatten & ventilation

EL

Lägenhetens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut bör du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli ström förande. Jordfelsbrytaren slås på igen via en kontakt i el-centralen.

OBS! Det är viktigt att ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen.

Kontakta fackman om du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Samtliga eluttag utom för kyl och frys samt ett lamputtag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten.

Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter. Dubbel isolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med dubbelkvadrat s.k. Fi-märke.

De flesta eluttag har en fas anslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Elmätaren sitter i teknikrummet på bottenplan där även huvudsäkringarna är placerade.

Mellan antennuttag och TV-mottagare skall godkänd anslutningskabel användas.

Värme

Rumstemperaturen regleras med termostat ventiler som är placerade i radiatorerna. Dessa är för inställda för att ge en rumstemperatur på ca 21ºC. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen då inte kan lära rätt temperatur.

Ha inte för varmt i lägenheten. Sänker man värmen mår man bättre och dessutom sparar man energi.

Vatten

Lägenheten är förberedd med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Båda dessa maskiner ingår i lägenheten.

Om du skulle råka ut för en vattenskada skall du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vatten om olyckan är framme.

Ventilation

Ventilationssystemet funktion är i princip att en från luftsfläkt på vinden suger ut luften via ventiler i badrum samt via spiskåpan i köket. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via till lufts ventiler i sov- och vardagsrum.

Om alla i fastigheten använder forcerat luftflöde samtidigt kan viss reduktion av luftflödet ske.

Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att timern på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att flödet ej skall försämras. Om alla i fastigheten använder forcerat luftflöde samtidigt kan viss reduktion av luftflödet ske.

Rubba inte inställningen av ventilerna för då kan hela ventilationssystemets funktion drabbas. Ett ventilationssystem i obalans kan medföra ökade uppvärmnings-kostnader och i värsta fall skapa fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Fastigheterna har ett frånluftsystem med 8st. frånlufts fläktar på taket.

Detta innebär att luft transporteras ut från lägenheten via badrumsventilen som sitter i taket i badrummet och spiskåpan som sitter ovanför spisen.

Tilluft som ska in i lägenheten kommer in via de ventiler som sitter ovanför fönsterna i lägenheten och får INTE användas till annat ändamål.

Lägenhetsinnehavaren har skyldighet att underhålla de filter som sitter ovanför fönsterna (tilluftsdon).

Dessa tilluftsdon får ej blockeras eller stängas av.

Frånlufts ventil i badrummen eller förråd får ej blockeras eller stängas av.

Spiskåpan ovanför spisen är en spiskåpa och ingen spisfläkt

  • Spisfläkt är en fläkt med motor,
  • Spiskåpa är en kåpa utan motor.

Den får ej bytas ut till en spisfläkt utan skall vara en spiskåpa.

Vid montering av kolfilterfläkt skall det monteras en frånluftsventil som ej sitter dold men vara synlig som i badrummet.

Vid förändringar av ventilationssystemet tex köksrenovering, badrumsrenovering, byte av spiskåpa, kolfilterfläkt med mera skall styrelsen informeras och godkänna de ändringar som rör ventilationssystemet.

Vid förändring av ventilationssystemet skall det utföras en besiktning av ventilationssystemet (OVK= obligatorisk ventilationskontroll) i lägenhet.

Denna besiktning görs av en auktoriserad besiktningsman som styrelsen utser och betalas av lägenhetsinnehavarna.

ALLA ändringar som påverkar några av dessa punkter MÅSTE godkännas av styrelsen innan utförandet av förändringen.

Besöksräknare

72 857 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet