Köks- & garderobsinredning

Köks och garderobsinredningar kommer från Smedstorp Snickeri AB

 

Skåpstommar Melaminbelagd spånplatta, tjocklek 16 mm

Luckor kök  Brodda björk, direktlaminat med 2 mm björk ABS-kantlist

Luckor övrig inredning Brodda, vit direktlaminat med 2 mm vit ABS-kantlist

Bänkskivor Högtryckslaminat, nr 7487 Zeus Silver, rak kantlist BT3011 alu look

Handtag Nr 851 alu.look, cc 128 mm

Takanslutning,passbit  Björklaminat i kök, Vit melamin, övriga skåp

Sockelfront kök Grafitgrå folie

Sockelfront övrigt Vit folie

 

Underhåll och skötsel

Melaminbelagda ytor finns i skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllor. Rengör med fuktig trasa och diskmedels lösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas. Är ytan mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delat T-sprit användas. Undvik skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt. Efter torka alltid med rent vatten och torka så torrt att vatten inte blir stående. Skada på ytan bör lagas med färg snarast.

 

Målade ytor

Avser i regel luckor med täckande målning. Rengör med vanliga milda rengöringsmedel som normalt finns i hushållet. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med en väl urvriden trasa så att rengöringsmedel avlägsnas, slutlig efter torkning med en torr trasa.

 

Lucka Brodda, direkt laminat

Luckan kan rengöras med samtliga i handeln förekommande rengöringsmedel.

Använd dock inte medel som innehåller slipmedel. Vid svårare fläckar kan T-sprit eller ren bensin användas. Använd disktrasa eller liknande.

 

Bänkskivor med plast laminat

Bänkskivor tål viss värme. De tål dock inte en het kastrull direkt från spis. Ytan kan då få brännmärken som inte kan lagas. Kan visa sig genom att laminat bildar en bubbla eller blir missfärgat. Rengörs med alla i hushåll förekommande rengöringsmedel, dock ej slipmedel. Undvik att koncentrerade mineral syror och starkt färgade ämnen som vätesuperoxid, jod eller bläck kommer i beröring med laminat ytan. Dessa ämnen kan förorsaka frätskador eller missfärgning. Viktigt är att vatten inte blir stående i skarv mellan exempelvis bänkskiva och diskbänk eller spis.

Besöksräknare

71 020 besökare sedan 2016-09-06

Senaste nyheterna
Arkivet